Σύνδεση

Εγγραφή

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Διδασκαλία Αγγλικών Σε Μαθητές Με Δυσλεξία

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Διδασκαλία Αγγλικών Σε Μαθητές Με Δυσλεξία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΩΡΕΣ            

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:    ΑΓΓΛΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: NOCN

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Διαλέξεις/Workshop/online υλικό για τις εξετάσεις

Εξετάσεις: Multiple Choice


 

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές Αγγλικών και εστιάζει στην βαθύτερη κατανόηση και ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών των δυσλεκτικών μαθητών. Παρέχει στέρεη θεωρητική βάση ως προς την φύση της δυσλεξίας και πρακτικές συμβουλές/ μεθοδολογία για την διδασκαλία στην σχολική αίθουσα και το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού.
 Το καινοτόμο, task-based μοντέλο διδασκαλίας και η παρουσίαση όλων των τελευταίων πληροφοριών με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας  προσφέρουν στους συμμετέχοντες μία βιωματική εμπειρία. Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η βέλτιστη προσέγγιση και αντιμετώπιση  των διαφορετικών μαθησιακών ανάγκών των μαθητών με δυσλεξία.

Learning Content

 • Week 1(Introduction):

1. The nature of dyslexia
2. Different definitions of dyslexia.
3. Types of dyslexia

 

 • Week 2 (Specific learning difficulties associated with dyslexia):

  1. Specific learning difficulties
  2. Accommodating Language Learners with SpLDs
  3. Reflection on Learning
    
 • Week 3 (Specific learning difficulties associated with dyslexia and the effects of dyslexia on foreign language learning)

  1. Dyslexia and languages with deep alphabetic Orthographies (english)
  2. Native language skills and foreign language acquisition
  3. Effects of dyslexia on foreign language learning

 

 • Week 4 ( Accommodations of dyslexic learners in the foreign language classroom and overview of teaching
  techniques )

  1. Inclusive Education
  2. Accommodations to be offered to dyslexic language learners
  3. Multisensory Structured Language (MSL) learning

 

 • Week 5 (Part 1: Phonological and orthographic awareness in English as a foreign language, Part 2: Techniques for teaching vocabulary and grammar)

  1. Phonological awareness and knowledge of soundletter relationships (orthographic awareness)
  2. Developing phonological and phonemic awareness.
  3. Techniques and methods recommended for teaching grammar and vocabulary to dyslexic student.

 

 • Week 6 (Part 1:Techniques for teaching listening and speaking, Part Two: Techniques for teaching reading and writing)

  1. Problems dyslexic learners can encounter when they practise listening and speaking in English.
  2. Choosing, evaluating and adapting listening materials.
  3. Planning activities that encourage spoken production and interaction.
  4. Teaching reading and writing to learners with specific SpLDs.
  5. Choosing and adjusting texts for reading and accommodating learners with SpLDs in reading and writing activities.

 

Γλώσσες Λαζαρίδου

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Λαζαρίδου

Στοιχεία Επικοινωνίας

 marielazaridou @ hotmail.com
  +30.2371.300386
  +30.6973.382228
 Ασκληπιού 63100 Πολύγυρος Χαλκιδική

Keep in Touch